prosím čekejte...
Přehled výkonů
Výkon
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
OPRAVA VYPADLÉ VÝPLNĚ
AKUTNÍ OŠETŘENÍ - BOLEST
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
DENTÁLNÍ HYGIENA
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
10 min
OPRAVA VYPADLÉ VÝPLNĚ
20 min
AKUTNÍ OŠETŘENÍ - BOLEST
10 min
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
10 min
DENTÁLNÍ HYGIENA
30 min